Αστρονομία


Ηλιος

Σελήνη

Κυρ. Moon age: 6 days,6 hours,28 minutes,38%
Ανατολή: 07:51
Δύση: 17:15
Φώς ημέρας: 09:24
Ανατολή Σελήνης: 11:53 (01/01/2001)
Δύση Σελήνης: 23:28 (01/01/2001)
Αυξάνουσα Σελήνη
38% Φωτεινότητα


Πρώτο Τέταρτο Πανσέληνος Τελευταίο Τέταρτο Νέα Σελήνη
Πρώτο Τέταρτο Πανσέληνος Τελευταίο Τέταρτο Νέα Σελήνη
01/01/1970 02:00
2 Ιανουάριος 2001 22:32 UTC
01/01/1970 02:00
9 Ιανουάριος 2001 20:25 UTC
01/01/1970 02:00
16 Ιανουάριος 2001 12:35 UTC
01/01/1970 02:00
24 Ιανουάριος 2001 13:07 UTC


Εαρινή Ισημερία
Αρχή Ανοιξης
Θερινό Ηλιοστάσιο
Αρχή Θέρους
Φθινοπωρινή Ισημερία
Αρχή Φθινοπώρου
Χειμερινό Ηλιοστάσιο
Αρχή Χειμώνα
Αρχή Ανοιξης First day of Summer First day of Fall First day of Winter
01/01/1970 02:00
20 Μάρτιος 2001 13:31 UTC
01/01/1970 02:00
21 Ιούνιος 2001 07:38 UTC
01/01/1970 02:00
22 Σεπτέμβριος 2001 23:05 UTC
01/01/1970 02:00
21 Δεκέμβριος 2001 19:22 UTC

  Moon Details from Weather-Display

Additional Moon facts from Weather-Display